مجهز به واحد کنترل کیفیت مرکزی و واحدهای سیار مستقر در خطوط تولید

صرفا دارا بودن استاندارد های بین المللی و ملی به تنهایی ضامن کیفیت محصول نمی باشد!

کنترل کیفیت یعنی توسعه ،طراحی تولید و ارائه خدمات به محصولات با کیفیت و اقتصادی و قابل استفاده ای که باعث رضایت همیشگی مصرف کننده شود .

با بیش از سی سال تجربه در زمینه آلیاژسازی و اکسترود مقاطع خاص آلومینیومی

کنترل کیفیت

بخش کنترل کیفیت

دارا بودن استاندارد های بین المللی و ملی به تنهایی ضامن کیفیت محصول نمی باشد . لذا شرکت بر آن شد که علاوه بر داشتن استانداردهای ملی و بین المللی با بهره گیری از امکانات وتکنولوژی روز و همچنین نیروی مجرب اقدام به تاسیس واحد کنترل کیفی با توجه به نیاز روزانه و دوره ای مصرف کنندگان نماید .

البته کیفیت را نبایستی فقط کیفیت محصولات تلقی کرد بلکه وقتی با دید وسیع به آن نگاه کنیم به معنی کیفیت کار ، کیفیت خدمات ، کیفیت اطلاعات ، کیفیت فرآیند تولید ، کیفیت واحد ها، به کار گماردن افراد مجرب (از جمله کارگران و مهندسان و مدیران) کیفیت سیستم،کیفیت شرکت و غیره می باشد .

شرکت بهمن پروفیل با در اختیار داشتن واحد کنترل کیفیت مرکزی و واحدهای سیار مستقر در خطوط تولید در تمام مراحل از مرحله ثبت سفارش تا تحویل محصول نهایی به عنوان چشم ناظر مشتری در تمامی مراحل احاطه کامل داشته و نسبت به ارائه محصول نهایی خود اقدام می نماید .

واحدهای کنترل کیفیت مستقر در شرکت

  • اکستروژن : کنترل ابعاد، اندازه پروفیل های تولیدی ، کنترل دمای بیلت به هنگام اکستروژن ، کنترل دمای پروفیل خروجی از اکستروژن ، کنترل تابیدگی و پیچیدگی پروفیل ها
  • پوشش سطح : کنترل ضخامت پوشش ، کنترل فام و شید ، چسبندگی پوشش به سطح
  • آلیاژ سازی : کنترل و نمونه برداری از مذاب ،کنترل دمای مذاب حین ریخت ، کنترل گازهای هیدروژن و اکسیژن در هنگام ذوب و ریخت
  • عملیات حرارتی : کنترل سختی ساختار حاصل از عملیات حرارتی ، کنترل سختی حاصل ، کنترل ساختار میکروسکوپی و ماکروسکوپی
فهرست