آزمون های مورد استفاده در این بخش را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد

  • آزمون های تعیین خواص مواد
  • آزمون های تعیین درستی مواد

آزمایش و آزمون جز اساسی هر فعالیت مهندسی است . در بسیاری از موارد فرایند پیچیده تولید مواد هنگام آلیاژ سازی و شکل دادن مقاطع و همچنین در مونتاژ مقاطع که به منظور ایجاد یک فرایند مهندسی(با هدف بر اورده کردن یک هدف خاص )مونتاژ می شوند بازرسی و آزمون باید صورت گیرد.

با بیش از سی سال تجربه در زمینه آلیاژسازی و اکسترود مقاطع خاص آلومینیومی

آزمایشگاه بهمن پروفیل

بخش آزمایشگاه بهمن پروفیل

آزمون های دسته اول عموما از نوع مخرب هستند که بر روی نمونه های مواد انجام می شوند و ضمن انجام ازمایش نمونه آسیب می بیند. بررسی ساختار میکروسکوپی قطعه پس از عملیات حرارتی و همچنین بیلت ها بعد از عملیات ریخت توسط میکروسکوپ ، تعیین سختی مقاطع توسط سختی سنج یونیورسال و تعیین آلیاژ دقیق مقاطع و بیلت ها توسط دستگاه کوانتومتری از جمله آزمون هایی هستند که در این بخش توسط مهندسین مورد آزمایش  و بررسی قرار می گیرند . اگر نمونه آزمایش به درستی انتخاب و آماده شود نتیجه آمون باید بیانگر خواص توده ی ماده ای که نمونه از آن یرداشته شده است باشد .

آزمون های دسته دوم ماهیت غیر مخرب دارند و برای بررسی ترک های سطحی یا داخلی ماده یا فرآورده های نهایی به کار می رود. این آزمون ها بنا به ماهیتشان به قطعه مورد آزمایش آسیب وارد نمی سازند در این آزمون ها نمونه برداری ضرورتی ندارد چرا که در صورت لزوم می توان قطعه اصلی را مورد بررسی قرار داد. مانند تست آلتراسونیک که توسط کارشناس مربوط به این بخش بر روی تمام مقاطع تو پر و ضخیم تولیدی انجام می گیرد .

فهرست