عملیات حرارتی در وسیع ترین مفهوم آن به معنی هرنوع حرارت دادن وخنک کردن برای تغییر یا ایجاد خواص مکانیکی ،ساختار متالورژیکی و یا حالت (پسماند یا رسوب) تنش در فلز است.

هنگامی که عبارت عملیات حرارتی برای آلیاژهای آلومینیوم به کار می رود منظور از آن غالبا یک عملیات خاص است .این عملیات شامل افزایش استحکام و سختی و سخت سازی رسوبی در آلیاژهای کار شده است .

بهمن پروفیل با در اختیار داشتن انواع کوره های عملیات حرارتی قادر است انواع عملیات مورد نیاز آلیاژهای کار مکانیکی شونده آلومینیوم به شرح ذیل را ارائه نماید

عملیات حرارتی

کوره هموژنایزینگ

بیلت های ریخته گری شده به روش DC قبل از اکستروژن همگن می شوند زیرا بیلت در شرایط ریختگی کیفیت نامطلوب و کار پذیری پائینی دارد که از آن جمله می توان به جدایش دندریتی و مرز دانه ای ، محلول های فوق اشباع از رسوبات ، وجود برخی از عناصر آلیاژی به صورت محلول و یا رسوبی و رسوب نا همگن در مرز دانه و مرز سلولی اشاره کرد که این اثرات را می توان با همگن سازی بیلت ریختگی تا حدودی و یا به طور کامل از بین برد.
به طور کلی هدف نهاییاز همگن کردن محصولات، دستیابی به حل سازی ، رسوب دهی و یکنواخت کردن توزیع عناصر آلیازی است.
این بخش مجهز به کوره ای 10 تن می باشد که قادر است انواع خانواده های کار مکانیکی شونده آلومینیوم را همگن کرده و در بازار عرضه نماید.

کوره آنیل

برای آلیاژهای عملیات حرارتی پذیر و همچنین غیر عملیات حراراتی پذیر انجام فرایند آنیل از جمله برای حذف تاثیرات ویژه کار سرد است . این عملیات به وسیله حرارت دهی در محدوده حراارتی 300 درجه سانتی گراد (برای عملیات محصولات بسته ای ) وتا مقدار 450 درجه سانی گراد (برای عملیات پیوسته ) است .
این بخش با در اختیار داشتن یک دستگاه کوره 10 تن قادر است انوتع عملیات آنیل (آنیل کامل،آنیل جزیی،آنیل تنش زدایی) را بر اساس استانداردهای جهانی (ASTM-OHIO 4473)به انجام رساند .
به طور مثال برای یک آلیاژ با مقدار مشخص زمان لازم برای نرم سازی می تواند از چندین ساعت در دمای کم تا چند ثانیه در دمای زیاد تغییر کند .

عملیات حرارتی
عملیات حرارتی

کوره سولوشن

برای سخت کردن یک آلیاژ آلومینیوم از طریق فرایندهای سختی رسوبی ابتدا قطعه را حرارت داده تا عناصر آلیاژی و ترکیبات بین فلزی آن کاملا به فاز جامد (دمای انحلال جامد ) درآیند . در این حال درجه حرارت مورد نیاز بستگی به ترکیب شیمیایی آلیاژ خواهد داشت . پس از نگه داری پروفیل در درجه حرارت انحلال به مدت زمان لازم (بسته به ضخامت قطعه)پروفیل با سقوط درون یک تانک اب به سرعت سرد خواهد شد تا عناصر و ترکیبات بین فلزی موجود در محلول به صورت فوق اشباع باقی بمانند .این قسمت اول فرایند سختی می باشد.
به طور معمول محیط سرد کردن سریع در فرآیند کوئینچ از آب سرد در دمای 29 درجه سانتی گراد می باشد و همچنین در صورتی که خطر پیچیدگی قطعه به دلیل شکل و ضخامت آن مطرح باشد عمل کوئنچ در اب داغ انجام می گیرد .در این میان کنترل سرعت سرد شدن قطعات اهمیت بسیار بالایی دارد به خصوص در مقاطع نازک ، زیرا در صورت تجاوز زمان کونچ از حد تعیین شده خطر رسوب در مرزدانه و آمادگی خوردگی بین دانه ای به وجود خواهد آمد.
این بخش با در اختیار داشتن یک دستگاه کوره سولوشن الکتریکی توانایی عملیات بر روی انواع مقاطع تا طول 3متر و حجم 1000 کیلوگرم را به صورت عمودی و مطابق با استاندارد AMS –H-6088 را داراست .

کوره ایجینگ

عملیات حرارتی ایجینگ یک فرآیند سختی رسوبی یا پیر سختی می باشد که طی آن رسوبات با خروج عناصر و ترکیبات فوق اشباع در درجه حرارت حدود 200-180 درجه سانتی گراد و به مدت 10-7 ساعت به صورت ایج مصنوعی رسوب یافته و باعث افزایش سختی آلومینیوم می گردد. به طور کلی پیر سختی مرحله نهایی ایجاد خواص مورد نیاز در آلیاژهای آلومینیوم عملیات حرارتی پذیر است .
بهمن پروفیل با در اختیار داشتن کوره ایج 5 تن با طول 8 متر، مجهز به سیستم کنترل PLC توانایی انجام عملیات ایج یک مرحله ای و یا چند مرحله ای را به صورت کاملا کنترل شده داراست.

عملیات حرارتی
فهرست