X

واحد آزمایشگاه

آزمایش و آزمون جز اساسی هر فعالیت مهندسی است. در بسیاری از موارد پیچیده تولید مواد هنگام آلیاژسازی و شکل دادن مقاطع و همچنین در مونتاژ مقاطع به منظور ایجاد یک فرآیند مهندسی ( با هدف برآورده کردن یک هدف خاص) مونتاژ میشوند بازرسی و آزمون باید صورت گیرد. آزمون های مورد استفاده در این بخش را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد: آزمون تعیین خواص مواد آزمون تعیین درستی مواد آزمونهای دسته...

صنعتی

در نیم قرن گذشته پیشرفت صنایع فلزی مرهون قدم نهادن آلومینیوم در صنایع است و به جرات علاوه بر رشد صعودی و انقلاب در صنایع فلزی به استحکام و زیبایی و کیفیت آن می توان اشاره کرد. افزون بر کیفیت وزن حجمی پایین آلومینیوم در بسیاری از صنایع جایگزین مناسبی برای فولاد و حتی چدن می باشد. بطور مثال در صنایع خودرو سازی بسیاری از قطعات موتور ماشین ها از آلومینیوم بوده که علاوه بر سبک بودن به دلیل ضریب...
دی ان ان