شانزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی ایران متافو

سالن ۸-۹ و غرفه c07

8-11 آذر 1398 محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران

فهرست
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی ایران متافوسالن ۸-۹ و غرفه c07
+